Welkom bij de ZRM vragenlijst

De Zelfredzaamheid-Matrix brengt de mate van zelfredzaamheid van de deelnemer in kaart. Het instrument wordt gebruikt bij de intake, de voortgang en bij de afsluiting van een ondersteuningstraject. Door op meerdere momenten te toetsen, ontstaat inzicht in de vooruitgang die is geboekt.